How Can We Help?

Makker øvelser

Du er her:

Skub-øvelse
Man sidder på hug overfor hinanden med håndfladerne mod hinanden. Nu gælder det om at få skubbet den anden ned.

 

Blokeringsløb
To og to sammen. Den ene “blokerer” med kroppen for den anden. Han prøver derimod at finte modstanderen og komme udenom.

 

Hold i bæltet løb
Den ene holder den anden i bæltet og den anden prøver at komme frem. Den der holder skal give løberen mulighed for at komme frem.

 

Træd over fødderne
Her gælder det om at træde hinanden over fødderne. Hvis det lykkes skal den der bliver “ramt” tage armbøjninger, mavebøjninger eller lignende.

 

Vælte hinanden
Begge deltagerne har hænderne på ryggen. De forsøger at vælte hinanden ved blot at skubbe hinanden med kroppen. Man kan lave en variation, hvor eleverne holder i hinandens ben, som er vandret. Så gælder det igen om at vælte hinanden. Man kan igen sige at eleverne skal holde deres ene ben, således at de kun står på et ben.

 

Brydning
Almindelig judo-brydning, hvor man sidder på knæ og hvor det gælder om at få den anden ned at ligge på ryggen.

 

Håndstand
Som en god form for balance-træning kan man udmærket tage en håndstand ind i træningen. Dvs. eleverne skiftes til at stå håndstand op af hinanden.

 

Armbøjnings-krig
To elever ligger overfor hinanden i “armbøjnings-stilling”. Nu gælder det om at slå hinandens arme væk, således at man falder ned på maven.

 

Seksdagesløb
To og to sammen. Den ene løber rundt i salen og den anden går i samme retning. Når løberen kommer tilbage til sin makker skifter de roller.

 

Reaktions-kamp
To elever kæmper mod hinanden. Nu gælder det om at slå hinanden i maven eller på hovedet med en let flad hånd.

 

Spejløvelser
En elev leder ved at lave forskellige øvelser. Den anden elev skal forsøge at følge ham, som var han et spejlbillede.

 

Vende hinanden
En elev ligger fladt på maven, mens den anden skal forsøge at vende vedkommende om på ryggen. Bagefter skifter man.

 

Løfte hinanden
Her gælder det for eleverne om, at løfte hinanden, således at fødderne slipper gulvet. En variation er, at man ikke kæmper med hinanden, men blot gør det således at den ene er helt slap og den anden skal løfte ham.

 

Skubbe hinanden
Her sidder man med ryggen til hinanden. Nu gælder det om at skubbe hinanden ned til modsatte væg.

 

Hive i hinanden
Deltagerne holder fast i hinandens håndled to og to. Nu gælder det om at hive i hinanden.

 

Balancekamp
Her står man overfor hinanden og holder hinanden i hånden. Hold samtidig fast om anklen på venstre ben på den anden elev. Kampen går ud på at få den anden til at slippe grebet og sætte foden ned eller til at røre gulvet med hånden ved at trække, skubbe, hive og vride.

 

Rette hinanden ud
Den ene ligger på ryggen og er helt afslappet. Den anden skal pakke dennes krop sammen til en lille “pakke”. Denne slapper af og gør ikke modstand.
Nu skal pakken pakkes op. Dvs. ben og arme foldes/strækkes fra hinanden. Men nu må “pakken” gøre modstand mod at blive pakket ud. Når første et ben er pakket ud, må “pakken” dog ikke bøje det igen.

 

Klappekamp
Stå overfor hinanden med let bøjede ben. Kampen går ud på først at klappe sin modstander 10 gange på benet. Kun berøringer fra knæet og nedad tæller.

 

Sjippetovskamp
Stå overfor hinanden på ca. 2 – 3 meters afstand. Begge har fat i hver sin ende af et sjippetov. Kampen går ud på at få modstanderen til at miste balancen. Sjippetovet må ikke slippes.

 

Stilleleg
Dette går ud på, at man sidder over for hinanden i skrædderstilling og kigger hinanden i øjnene. Man må overhovedet ikke bevæge sig. Nu gælder det om at sidde længst tid uden at begynde at grine eller bevæge sig. Den første der gør dette har tabt.
Man kan eventuelt sige at eleverne skal holde hinanden i hånden. Dette giver en anden dimension i legen.

 

Snik og Snak
Deltagerne er parvis sammen. Den ene hedder “Snik” og den anden hedder “Snak”. Instruktøren styrer begivenhederne ved eksempelvis at råbe “Snik under Snak”. Dette er beskeden til, at “Snak” danner en bro (for eksempel spredte ben), som “Snik” skal kravle igennem. Man kan bruge alle mulige ord: Rundt om, over, klap i numsen, kilde, klap i hinandens hænder, tramp over fødder, sparke, osv.

 

Kontrolleg eller styrke
Man sidder overfor hinanden og snakker om et eller andet, lige meget hvad. Men man skal blive ved med at snakke og ikke hører efter hvad den anden siger. Det er svært at blive ved med at snakke uden at miste koncentrationen. Fortællingen kan enten være en opdigtet historie eller en ting man har oplevet.

 

Maskinen
To elever er sammen. Den ene er maskinen og den anden er maskinfører. Føreren sætter maskinen i gang med at lave forskellige øvelser, f.eks. at bøje og strække armen, dreje hovedet, osv. Når maskinføreren ikke kan sætte maskinen i gang med flere øvelser (hele kroppen er i gang) skiftes rollerne.

 

Indendørs klatring
Her skal en elev op på ryggen af en anden. Så gælder det om at klatre hele vejen rundt om den stående uden at røre gulvet. Bagefter skifter man.

 

Sprællemandshop
En elev sidder ned og samler og spreder benene skiftevis. En anden elev står imellem benene og laver sprællemandshop, således at det passer med det tempo den siddende laver.

 

Save brænde
Begge elever står overfor hinanden. De holder hinanden i hænderne, således at højre hånd er i højre hånd og visa versa. Dvs. armene er over kryds. Så strækker de skiftevis højre og venstre hånd således at man skal dreje i hofterne.

 

“Danser med ben”
To elever er sammen og holder hinandens venstre ben oppe ved hoften (eller skulderne). Nu skal eleverne danse rundt en omgang den ene vej og derefter en omgang den anden vej. Bagefter skifter man ben.

 

Hofte-øvelse
To elever står med ryggen til hinanden med let spredte ben. Nu gælder det om at klappe hinanden i hænderne først over hovedet, så mellem benene, så til højre og så til venstre. Pas på ikke at støde hovederne sammen.

 

Herre og hund
Den ene elev er herre og den anden er hund. Herren løber en tur og hunden løber med, men skal hele tiden holde sig på sin herres højre side. Herren udfordrer hunden ved at ændre retninger – stoppe op – dreje rundt – mm.

 

Slå hinanden over hænderne
En god måde at træne reaktion på er ved at “slå hinanden over hænderne”. Eleverne er sammen parvise.

1. version: Deltagerne ligger overfor hinanden med hænderne over hovedet placeret på gulvet. Der er to muligheder:
a) Man slår i tilfældig uorden, således at idéen er at rappe hinanden over hænderne. – Eller det gælder om først at ramme den anden for eksempel 10 gange.
b) Man får lov til at slå den anden over hænderne, indtil man rammer ved siden af. Så byttes rollerne. Eventuelt kan man igen sige, at den, der først når 20 slag, har haft det skæggest eller at taberne skal lave “et eller andet”.

2.version: For så vidt, at man har børn i forskellige aldre eller børn og voksne, kan man udligne niveauforskellen med, at den “mest udviklede” ligger ned, medens den “mindst udviklede” sidder på knæ.

3.version: Stående parvis overfor hinanden. Den ene har håndfladerne nedadvendt, den anden håndfladerne opadvendt. De opadvendte hænder er de nederste. Herefter gælder det for den, der har hænderne opadvendt, om at slå hænderne op i de nedadvendte hænder. Versionen kan videreudvikles til, at slaget foregår oppefra og nedefter (det gør mere ondt). At den bedste (den voksne) slår nedefra, barnet oppefra. Videre at det må ske med en af hænderne, eller skal ske med begge hænder.

4.version: Parvis stående overfor hinanden. Hænderne samlet, pegende mod hinanden. Målet er at ramme den anden over hænderne. Man har ret til at blive ved med at slå, indtil man rammer ved siden af. Hvis egne hænder er skilt, skal man ramme. Herefter er det partnerens tur indtil hun ikke rammer. Denne version rummer mulighed for virkelig at få røde hænder.

 

Hårdt løb
Her “løber” man frem mens en anden elev holder om anklerne på løberen. Man kan eventuelt også gøre det ved at binde et bælte til benene. En anden variation er ved at man står foran løberen og holder vedkommende på skulderne.

 

American football
Her står man parvis overfor hinanden med skulderen samlede. Så gælder det om at presse modstanderen frem.

 

“Rygmassage”
Den ene ligger på maven, mens den anden ligger sig på ryggen ovenpå. Personen ovenpå masserer derved med hele hans krop.

 

Trække fingerkrog
Trække fingerkrog er en gammel og hård leg. Den bør ikke leges med små børn. Man kan f.eks. sige at eleverne skal trække indtil en af eleverne slipper taget.

 

Trække armen ud
Den ene elev har bukket armen, således at hånden er på hans eget bryst. Den anden elev skal nu prøve at rette armen ud.

 

Trække armkrog
De to deltagere står side om side, men med front hver sin vej. Højre- eller venstrearmene kroges sammen, og det gælder om at trække modparten med sig. Hvis man slipper grebet har man tabt.

 

Brydes med tommelfingrene
Man fatter med højre hånd om modpartens højre hånd på en sådan måde, at parterne kan presse tommelfingrene mod hinanden. Den, der kan presse den andens tommelfinger så langt bagover, at modparten går i knæ eller giver op, har vundet.

 

Nakkedrag
To personer stiller sig overfor hinanden og folder hænderne om hinandens nakke. Det gælder nu om at trykke modpartens nakke ned, mens man selv holder sig så stiv som muligt.

 

Bæltetag
Parterne fatter gensidigt i hinandens bælter og skal nu kaste modstanderen eller få ham ud af balance. Bør ikke laves med mindre børn.

 

Hanekamp
To og to sammen. Man hinker med armene korslagte over brystet. Det gælder om at støde ind i modstanderen, så de bringes ud af balance og enten sætter den frie fod til jorden eller fægter med armene. Så har man tabt. Der kan også kæmpes alle mod alle. Legen kan ændres ved at deltagerne skal være indenfor et bestemt areal. Eller man kan sige at deltagerne har den ene arm fri, og må dermed rive og skubbe til de andre med armen.

 

Pine kalv
To deltagere sætter sig på jorden ryg mod ryg. Foran hver i cirka en meters afstand er tegnet en grænselinje. Det gælder nu om, stadig siddende, ved hjælp af benenes kræfter at skubbe modparten over den grænselinje, der er foran ham.

Herre i ringen
Der dannes to lige store hold. Det ene tager opstilling i en cirkel. Det andet tager opstilling udenfor. Uanset om man er fra inde-holdet eller udeholdet gælder det nu om at blive sidste mand i cirklen. Der må skubbes og trækkes, men man må ikke slå eller sparke.

 

Føde en bjørn
3 og 3 sammen. Den ene ligger sig nederst, og den der skal fødes ligger sig på tværs af ham. (maven mod maven). Den sidste ligger sig ovenpå, således at hans hoved er ved den nederstes ben. Den øverste og den nederste holder fast om hinandens ben. Nu gælder det om at komme ud for den der ligger i midten. Det er faktisk ikke så let.

 

Lægge sig med en flaske på panden
I mange klubber har man sodavands-flasker lige ved hånden. En god måde at træne balance på, er ved at stille en flaske på panden og så ligge sig ned uden at den vælter.

 

Delfinspring
Tre elever sidder på alle fire ved siden af hinanden med fronten i den samme retning. Den midterste ruller sidelæns ind under en af sidemændene. Denne kaster sig samtidig sidelæns ind over midtermanden og fortsætter i samme bevægelse i en rulning ind under den tredje deltager, som nu kaster sig i en sidelæns rulning over ham og under den første. Der fortsættes med det samme flette-mønster indtil der går kage i det. Det er vigtigt at man passer på knæ og albuer. Legen er bedst på et rimeligt blødt underlag.

 

Trille hjul
Den ene ligger sig på ryggen med benene i vejret. Den anden stiller sig bag den liggendes hovedet og tager fat i hans fødder. Den liggende tager ligeledes fat i den ståendes fødder. Den stående læner sig nu fremad og laver en forlæns kolbøtte, mens begge stadig holder fast i fødderne. Dermed kommer den liggende op ad stå og legen fortsætter. Aktiviteten er bedst på blødt underlag.

 

Cowboylegen
Denne leg kræver hurtighed i sine blokeringer.
A. stiller sig med hænderne i siden (som en cowboy) i en joochoom-seogi.
B. stiller sig lige overfor, så tæt på at når han strækker armen, kan han lige ramme A.
B. står med hænderne knyttet oppe ved brystet (som en bokser, der har paraderne oppe).
Det går nu ud på at B skal slå A i brystet, og A skal så forsøge at blokere. Første gang det lykkes A at blokere slaget mod brystkassen, byttes der roller, så at A nu skal slå og B blokerer.

 

Historien om Lille Ib i Zoologisk Have med mor og far

Hvorfra historien om lille Ib stammer fra fortaber sig i det uvisse, men det er sikkert, at den kan give anledning til motion og latter….

Deltagerne deles op i grupper, således at der i hver gruppe er 4 personroller:

 1. De tre små bjørne
 2. Lille Ib
 3. Mor
 4. Far

Der kan dog fint være flere, der har samme personrolle. Eksempelvis at 3 – 4 stykker alle spiller rollen som Ib.

Hver af de tre små bjørne, Lille Ib, mor og far står (eventuelt sidder) i et tøndebånd /hulahopring. Tøndebåndene danner en lang række. Afstanden mellem de enkelte tøndebånd er 1 – 3 meter. Når en personrolles navn nævnes, løber denne (disse) rundt om hele rækken af tøndebånd og placerer sig igen i eget tøndebånd.

Aktiviteten kan ændres ved at 2 og 2 elever går sammen. De vælger hver et navn (må ikke være det samme). Hver gang deres navn nævnes må den ene sparke og den anden blokere.

Her er historien:

 • Lille Ib med mor og far Zoologisk Have.
 • Lille Ib går i børnehave, og der hørte han en kammerat fortælle om de tre små bjørneunger, han havde set i Zoologisk Have.
  Han syntes, det lød meget spændende.
 • Da Lille Ib om eftermiddagen blev hentet af sin far, fortalte han om de tre små bjørne og spurgte, om ikke også han måtte komme i Zoo for at se de tre små bjørne? Faderen sagde, at det skulle de tale med moderen om. De snakkede længe frem og tilbage og blev til sidst enige med Lille Ib om, at de om søndagen ville tage til Zoo for at se de små bjørne.
 • Lille Ib kunne næsten ikke vente, til det blev søndag, så han gik og plagede sin far og mor, om det da ikke snart blev søndag, så de kunne besøge de tre små bjørne.
 • Endelig blev det søndag, og Lille Ib var meget glad! Moderen og faderen smurte en dejlig madpakke til Lille Ib og til sig selv. Endelig var de færdige og klar til at køre. Lille Ib steg hurtigt ind i bilen og råbte på sin far og mor “Klar til at køre. Skynd jer, mor og far, så vi kan komme hurtigt af sted”. Og nu var mor og far klar til at køre.
 • Da de kom til Zoologisk Have, havde Lille Ib slet ikke tid til at se på de andre dyr, men ville kun hen til de tre små bjørne. Moderen og faderen gik så med Lille Ib hen til bjørneburet, hvor de tre små bjørne var. Og hvor var de dog søde og dejlige, de tre små bjørne. Nu havde Lille Ib endelig set de tre små bjørne sammen med sin far og mor og kunne fortælle i børnehaven, at han også havde været i Zoo for at se de tre små bjørne.
 • Historien er skrevet af Lille Ib, hans far og mor og skulle jeg hilse og sige, – her, og de tre små bjørne, skulle jeg sige fra Lille Ib.

På kofukan.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Cookies kan anvendes til at skelne de forskellige brugere på en hjemmeside fra hinanden samt til at måle trafik på en hjemmeside. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til ovennævnte formål.  Læs mere