Dojo-kun

Dojo’en er vores træningslokale; men direkte oversat betyder dojo “stedet hvor man træner vejen”, afledt af navnet på de buddistiske munkes træningslokaler. Man skal altid vise respekt overfor dojo’en!

Dojo-kun er motto’er eller moral-kodeks’er, som skal minde udøverne om en række vigtige moralske principper. Hver enkelt karate-skole har sin egen dojo-kun. Kofukan’s dojo-kun kommer fra Master Chojiro Tani, som var grundlæggeren af Tani-ha Shito-ryu karate stilarten som vi udøver.

REIGI (礼儀) = Etikette

Etiketten er på mange måder det der omgiver karate-do, og den er med til at gøre karate-do til andet end blot en sport. Til etikette hører at vi bukker for hinanden som et udtryk for gensidig respekt og at instruktørerne tiltales med Sempai/Sensei. Vi bukker desuden når vi går ind og ud af Dojoen (træningssalen). Endvidere tillægger vi de ord vi bruger under træningen en vis dybde. Vi starter f.eks. træningen med at sige “Onegaishimasu” som betyder “vær så venlig” og vi slutter træningen med at sige “Arigatogozaimashita” som i al enkelthed betyder “Mange tak”. Det vil sige at høflighed er et vigtigt element af karate-do. Under træningen bruger vi ordet “Osu” (udtales oss). Det er svært at give en entydig forklaring på, hvad der ligger i ordets betydning. Det bliver bl.a. brugt som en hilsen, og det kan også bruges som et udtryk for at man “hilser” sin instruktørs budskab velkommen.

SONKEI (尊敬) = Respekt

Det er vigtigt at man har en grundlæggende respekt for andre mennesker, da man gennem karate får nogen reskaber, som man med lethed kan bruge til at skade andre. Det er vigtigt at man respekterer alvoren bag denne træning, og kun bruger karate som selvforsvar i den yderste konsekvens. Det er vigtigt at man respekterer sine instruktører, stoler på dem og har lyst til at lære fra dem. Denne respekt kan man bl.a. vise gennem etiketten.

NINTAI (忍耐) = Udholdenhed

Udholdenhed er vigtig for den enkelte udøvere, da det er gennem denne, at man hele tiden kan flytte sine grænser. For hver gang man får flyttet sine fysiske grænser, vil man opdage at ens psykiske grænser også er flyttet.

DORYOKU (努力) = Bestræbelse / Indsats

Det er vigtigt at man i den enkelte time, bestræber sig på at blive bedre. At hele tiden have en fornemmelse for det man gør, således at træningen ikke er “hovedløs”, men at man hele tiden har et mål/delmål at nå. På den måde bliver træningen aldrig kedelig, og man kan hele tiden se en udvikling både på det fysiske såvel det psykiske plan.

SÓZÚ (創造) = Kreativitet

Kreativitet er vigtigt i karate-do, men ikke noget der forventes før man har de grundlæggende redskaber. Kreativiteten kan bruges meget på at finde mulighederne i Bunkai, eller i konkurrence-karate hvor det mange gange er de overraskende/kreative forsøg der giver bonus.

YÚKI (勇気) = Mod

Uden mod på tingene vil man ikke nå langt i karate-do. Bare alene det at skulle kaste sig ud i det at melde sig ind i en karateklub, kræver for nogen et vist mod. Der vil hele tiden igennem karatetræningen være ting, hvor man må have vilje til at overskride grænser, gøre nogle ting som til at begynde med kan virke uoverskuelige. Netop her er det vigtigt med mod, vilje og troen på at man kan. Det er igennem netop disse oplevelser at man vil kunne mærke effekten og glæde ved at træne karate-do.

Dojo etikette

Hvor vores dojo-kun giver de overordnede moralske principper for vores karate, handler dojo etiketten om de regler og den etikette der er gældende i dojoen. Nedenstående regler skal derfor efterleves af alle der har deres daglige gang i vores dojo.

 • Der bukkes altid når du kommer ind i og går ud af dojo'en
 • Det skal altid være ro i dojo'en. Ønsker du at tale skal dette foregå rolig og dæmpet før og efter træning
 • Træningen skal foregå i ren og strøget gi. Hvis du af helbredsmæssige grunde skal bruge sko (f.eks. pga. sprækker/sår under foden), skal du først spørge instruktøren om lov
 • Under træning tiltales alle instruktører med Sempai. Dog ikke Sensei, der tiltales Sensei. Afbryd aldrig en instruktør som er i gang med at forklare til anden person
 • Bliver du rettet af eller bliver forklaret af en instruktør, svares der højt og tydeligt Osu, for at vise at man har forstået budskabet
 • Ønsker du instruktørens opmærksomhed under træning, skal dette ske ved håndsoprækning
 • Under træning må du aldrig forlade dojoen uden tilladelse fra instruktøren. Hvis du skal gå før træningen er slut, skal du give instruktøren besked om dette før træningen starter
 • Under træning er det ikke tilladt at bære ringe, ørepynt, halskæder o.l. i dojo'en. Dette er fordi det nemt kan føre til skader på andre og dig selv under træning
 • Under træning med makker skal du altid hilse mod makker før øvelsen starter og når den slutter. Dette som et tegn på høflighed og gensidig respekt, og som et tegn på at du er indforstået med at teknikerne skal kontrolleres for at undgå skader
 • Husk altid at takke den som har lært/forklaret dig noget ved at bukke og hilse (Osu) for personen
 • Af hensyn til andre og dig selv skal du være grundig med den personlige hygiejne. Er du plaget af kropslugt/fodsved, bør du også vaske dig før træning. Negle på hænder og fødder skal altid være klippet korte
 • Kommer du for sent til træning skal du sætte dig i seiza-stilling ved døren, bukke mod shomen og blive siddende i seiza indtil instruktøren giver signal til at deltage i træningen

På kofukan.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Cookies kan anvendes til at skelne de forskellige brugere på en hjemmeside fra hinanden samt til at måle trafik på en hjemmeside. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til ovennævnte formål.  Læs mere