How Can We Help?

Fangelege

Du er her:

Kæde tagfat
I starten af legen fanger ét par, dvs. 2 personer der holder hinanden i hånden. Når de fanger en mere (rører vedkommende) kobles han på; Når den næste bliver fanget er fangerne jo fire sammen. Så deler de sig i to par af 2 personer og legen fortsætter. Legen går ofte hurtigt, når den først er kommet i gang, så du kan roligt lege den flere gange.
En variation er, at parrene ikke deler sig, men fortsætter i en stor kæde. Hvis man træner i en stor hal, kan det godt være vanskeligt at fange de sidste.

 

Helle-tagfat
Her er der en der fanger. Fangeren står ude i midten af salen. Der er helle i den ene ende af salen. Når instruktøren tæller er der helle i den anden ende af salen, dvs., at alle eleverne skal løbe ned til den anden ende af salen. Når man bliver fanget skal man hjælpe til med at fange de andre.

 

Omfavnelses-tagfat
En almindelige tik-leg (fangeleg). Man fanger ved at lægge en bold på brystet eller maven af en anden. Hvis man bliver fanget, er det ens egen tur til at fange. Hvis man giver hinanden et knus har man helle.

 

Gymnastik-tagfat
Når man bliver fanget (rørt) i denne leg viser fangeren en øvelse (høje knæløftninger, mavebøjninger eller lignende) som man skal lave. Man bliver først fri, når der kommer en og befrier en ved at lave de samme øvelser 4 -5 gange.

 

Abeklat
Der skal være 2 fangere som er letgenkendelige ved at disse 2 hele tiden skal røre gulvet med begge fødder og den ene hånd, eller begge hænder og den ene fod – dette er aberne.
Nu gælder det om at aberne skal prøve at fange en af de andre, som ikke er abe. Men de kan kun fanges når aben rører gulvet med 3 “fødder” (to fødder og én hånd, eller to hænder og én fod). Når aberne har fanget en af de andre er denne abe og skal fange en anden. Den, der tidligere var abe må nu fanges som de andre.
Hvis området er for stort, kan dette halveres så dem der skal fange har større mulighed for at fange de andre noget hurtigere.
Ved for store hold (30 personer og derover) er det en fordel at bruge en eller to mere som abe.

 

Alle mod alle
Alle har fem point til at starte med. Man kan få et point ved at klappe en af de andre deltagere i enden. Denne deltager mister til gengæld et point. Legen stopper når en deltager f.eks. har fået ti point, eller når en deltager har mistet alle sine point. Hver deltager tæller sine point.
Der kan eventuelt spilles med en eller to bolde. Kan man berøre den spiller, der har en bold – får man et point, og man taber et point, hvis man som boldholder bliver berørt.

 

 

Bryder – ta’fat
Eleverne fordeler sig i hver sin ende af salen. En af eleverne står i midten, han kaldes bryderen. Det gælder nu om at løbe tværs over salen til den anden ende. Der er helle i begge ender. Bryderen skal forsøge at fange en af deltagerne og løfte vedkommende (således at fødderne ikke rører gulvet). Lykkedes dette er løberen også bryder og legen fortsætter. Hvis løberen derimod ikke bliver løftet, men river sig løs er han ikke bryder.
Hvis der er for lidt gang i aktiviteten (eleverne tør ikke at løbe) kan man lave aktiviteten lidt om: Der er kun helle i den ene ende. Når instruktøren tæller er der helle i den anden ende, dvs., at alle skal løbe.

 

Guldrøverne
Eleverne deles op i to hold på en afgrænset bane f.eks. en håndboldbane. I målcirklen ligger der hos begge hold 10 kegler, armbeskyttere eller lignende (guldet). Det gælder om først at få stjålet alt guldet eller at fange alle modstanderne.
Når man krydser modstandernes banehalvdel uden at blive rørt, må man tage et stykke guld med tilbage til eget skattekammer. Man har helle, når man transporterer guld. Hvis man bliver rørt under forsøget kommer man i fængsel (ligeledes inde i målcirklen). I stedet for guld, må man bringe en fange tilbage til egen banehalvdel.
Man kan kun blive taget til fange på modstanderens banehalvdel.

 

Blinde – par – tik
Deltagerne deles op i to hold. På hvert hold går man sammen 2 personer i et team. Den ene person er fører og ikke-handlende (men skal signalere og forhindre uheld). Den anden person har lukkede øjne (blind) og er handlende.

Området er delt op i to halvdele. Hvert hold har “helle” på egen banehalvdel og er lovløs på modstandernes område.

På hvert område placeres et vist antal genstande, som det gælder om for modstanderne at hente over på egen banehalvdel (f.eks.: sko, pads, puder osv.) – og placeres i depot I på sidelinjen. Førerens opgave er, ved at løbe med den blinde i hånden, at nå ned og hente genstande på modstandernes banehalvdel eller “tikke” modstanderen på egen banehalvdel.

Men!!! Det er kun den blinde, der kan samle genstande op og tikke (hvis fører bliver berørt, er parret dog også taget).
Hvis man bliver taget (tikket), går teamet blot tilbage på egen banehalvdel og forsøger igen. Aktiviteten fortsætter, til alle genstande er fjernet fra den ene banehalvdel (genstande i depot / sidelinjen kan ikke erobres og tæller derfor ikke med).

 

Yoga-tagfat
Yogierne er kendetegnet ved, at de blandt andet opøver evnen til at kontrollere sig selv. Denne aktivitet bygger på evnen til at holde vejret og være ærlig. Deltagerne deles i to hold, der hver har sin banehalvdel. På egen banehalvdel jagter man modstanderne, medens man på modstandernes banehalvdel kan fanges.
På egen banehalvdel er placeret et fængsel (en kegle eller lignende), samt nogle genstande (hjelme, benbeskyttere osv.).

Ideen er, at man skal hen og stjæle en genstand på modstandernes banehalvdel og løbe tilbage på egen banehalvdel med genstanden. MEN! Det foregår, mens man holder på vejret. – Trækker man vejret undervejs, betyder ens ærlighed, at man automatisk går i modstandernes fængsel.

Hvis modstanderne får fat i en på deres banehalvdel forsøger de at hold fast, kilde eller lignende. Så snart man trækker vejret, kommer man i fængsel.
Befrielse fra fængsel sker ved, at en fra eget hold kommer ned og rør de(n) fangne (men befrieren skal huske at holde vejret under hele befrielsen).

Det er vigtigt, at man har “helle”, så snart blot en del af kroppen er tilbage over egen banehalvdel.

Det hold har vundet, som har stjålet alle modstandernes genstande eller har fået hele modstanderholdet i fængsel..
Men i virkeligheden er det latteren, der er vinderen.

 

Område tagfat
Fangerne i denne leg er ikke givet på forhånd. Instruktøren styrer fangerskift. Man fastfryser en stilling, når man bliver taget, og den ophæves ved fangerskift. Eksempler på fangere:

  • Elever med 4. kyu.
  • Personer over 180 cm.
  • Pigerne.
  • Dem der har gået til Karate i over 3 år.
  • osv.

 

Spande – TIK
Der er 4 fangere (evt. mindre). To spande (kopper, eller lignende) stilles nu modsat hinanden midt i salen og i yderkanten af banen.
“Helle” er man, når man rører de modsatte vægge, dog må man ikke stå der særligt længe.
Legen går nu ud på, at fangerne forsøger at fange de andre børn ved berøring. Den fangne løber nu hen og stiller sig bag en af spandene og bliver stående her, indtil en anden deltager befrier ham eller hende. befriet er man, når en af de andre vælter spanden (ikke kaste den). Spanden rejses derefter op af den efterfølgende i rækken af tilfangetagne. Legen kan nu fortsætte med evt. skiftende fangere og til evt. alle er fanget.
Legen har et meget højt aktivitetsniveau.

 

Cowboy og indianere
Deltagerne deles i to hold: Cowboys og indianere. Banen deles i to lige store dele. De to hold placeres nu liggende på maven og lige over for hinanden, Ca. to meter fra midterstregen, med ansigtet vendende mod stregen.
På instruktørens kommando rejser f.eks. cowboys sig op og løber mod indianerne og forsøger at fange dem. Det gælder nu om for indianerne hurtigt at komme ned bag deres egen baglinje, hvor man er “helle”, uden at blive fanget.
De indianere der var “uheldige”, at blive fanget, bliver nu gjort til cowboys, således at der bliver flere og flere cowboys til at fange indianerne.
For at gøre legen mere spændende og for at alle kan blive fanget, kan man nu beordre holdene til at rykke nærmere og nærmere midter-stregen, hvor de til sidst kan ligge ret tæt på hinanden og næsten ikke undgå at blive fanget. Når alle indianere er fanget er det indianernes tur til at være fangere, og legen kan starte på ny. Måske denne gang med et barn som opråber.

 

Ståtrold
Der udvælges 2 fangere (alt efter antal elever). En fanger skal fange 3, inden han / hun slipper for fangerrollen. Fangeren skal ved berøring sige henholdsvis “stå 1”, “stå 2” og “stå 3”. De, som bliver berørt ved “stå 1 + 2”, stiller sig i bredstående stilling. Disse kan befries ved, at én af de øvrige deltagere kravler gennem “troldens” ben. “Stå 3” er den nye fanger. Når man er ved at befri en “trold” kan man ikke fanges.

 

Parti-tagfat
Alle eleverne løber rundt imellem hinanden. Instruktøren siger f.eks.: “Alle dem der har 4. kyu fanger”. Disse personer skal så fange de andre. Hvis man bliver fanget kan man lave forskellige ting. Enten stå stille, lave en straf eller lignende. Efter et kort stykke tid udpeger instruktøren nogle andre, der skal fange.

 

Væg til væg tagfat
Er en form for tagfat, hvor fangeren er i midten af salen og der er helle i hver ende af salen. Nu gælder det om at komme fra den ene ende af salen, til den anden. Hvis man bliver rørt er man fanger og den første fanger går med i legen. Denne leg kan varieres på et utal af måder:
– Når man bliver fanget, hjælper man med til at fange. Dvs. der bliver flere og flere fangere.
– Man skal løfte personerne for at de bliver fanget (den lidt hårdere version).
– Man skal holde personerne i 4 sekunder for at de også bliver fangere.
– Der er kun helle i den ene ende af salen. Når instruktøren tæller er der helle i den anden ende. Denne version gør, at der ikke står nogle og fiser den af.
– Fangerne skal holde hinanden i hænderne. Det er kun de to yderste der må fange. Man kan altså, som løber, forsøge at gennembryde kæden uden at blive rørt af de to yderste. Hvis kæden brydes må den ikke fange indtil den er intakt igen.

 

To mand frem for enke
Fangeren står med ryggen til de øvrige, der står på række to og to bag ham. Fangeren råber nu: “To mand frem for enke”. De bagerste skal nu løbe på hver side af rækken og dermed fangeren. Nu gælder det om at få kontakt til hinanden inden fangeren rører en af dem.

 

Ræv og ulv
Almindelig fangeleg, hvor der er to fangere. De andre elever har helle, fra den ene hvis de er sammen to og to, og de har helle fra den anden hvis man er sammen tre og tre. Det kan være en god idé, hvis fangerne skal bære “et eller andet” så man kan følge med i hvem der er hvem.

 

Krydstagfat
En fangeleg, hvor fangeren råber navnet på den han vil fange. Hvis der er en der krydser imellem fangeren og den der løber, bliver han “fri”. Fangeren skal nu følge den, der krydser imellem.

 

Barløb
Denne form for tagfat er en rimelig kompliceret og sammensat leg. Eleverne er delt op i to hold, der holder til ved hver sin endevæg. Hold nummer A sender 1 mand ud på banen (A 1). Derefter sender hold B nogle mænd ud på banen (B1, B2, B3 osv.). A1 kan ikke fange nogle fordi han kom først ind på banen. Man kan kun fange dem, der kom ind på banen før en selv. Men A-holdet kan blot sende 1 eller flere fangere mere ind, som så må fange alle de personer fra B-holdet, som kom ind før ham. Og så videre. Hvis man bliver fanget stopper legen og “vinderne” får 1 point. Legen starter derefter forfra. Denne gang starter B-holdet.

 

Jorden er giftig
Hvis man ikke træner i gymnastiksal har man jo ingen redskaber til rådighed. Dette kan løses ved at bruge Judomåtter eller nogle stykker gulvtæppe. Hvis man dør, laver man fysiske øvelser (arm/mave-bøjninger osv.).

 

Blokerings-fangeleg
5 – 6 elever står på en lang række med hinanden i hånden. En elev, som ikke er med i kæden skal røre den sidste i kæden, mens de andre prøver at afskærme for vedkommende.

 

Slip ud af rundkredsen
6 – 7 elever står i en rundkreds og holder hinanden i bæltet. 1 elev, der står i midten, skal nu forsøge at komme ud.

 

Kludedukke
Alle deltagerne (6 – 8) står i en “klump” med lukkede øjne. Nu skal man finde en hånd og tage fat i den. Derefter skal man åbne øjnene og forsøge at kludre sig ud – uden at slippe med hænderne.

 

Trampeleg
Deltagerne danner grupper på cirka 5. En person står i centrum og de øvrige danner en cirkel ved at tage hinanden i hænderne. Personen i centrum af cirkelen skal forsøge at trampe de andre over tæerne. Deltagerne i cirklen skal selvfølgelig undgå at blive trampet over tæerne ved at springe/flytte fødderne. Men gruppen skal forsat holde hinanden i hænderne. Tredje gang, en af deltagerne i cirklen bliver trampet over tæerne, bytter denne plads med midterpersonen (det er altså blot tre forskellige tramp I træf).
Som instruktør er det vigtigt at advare deltagerne om ikke at trampe for hårdt – kun markere. Aktiviteten giver meget hurtigt varme og puls.

 

Skyd slangen i halen – spil
8 – 10 personer danner en gruppe. Hver gruppe arbejder uafhængigt af hinanden. 4 – 5 personer fra gruppen danner en kreds. De øvrige 4 – 5 personer stiller sig i midten af kredsen, tæt bag hinanden med armfatning om hinandens hofter. Herved dannes en “slange”, som befinder sig i midten af en kreds.
Deltagerne i kredsen er i besiddelse af en bold (helst en skumbold) og ved hurtigt at kaste til hinanden, skal de forsøge at udmanøvrere slangen, så de kan ramme slangens hale (dvs. sidste person i slangen).

Rammes slangen i halen, skiftes den bagerste deltager ud og erstattes med den, der rammer slangen. Erstatningen skal dog stille sig forrest i slangen, så denne får et nyt hoved – og dermed har slangen også fået en ny hale…. Slangens opgave er at sno sig så hurtigt som muligt – og jo længere der er mellem kasterne (en større kreds), des lettere har slangen det. Variation: Slangen kan ændre opstilling til, at deltagerne står i kreds med hinanden i hånden. Der aftales fra gang til gang, hvem der skal kastes efter.

 

Holde en mand
En ligger på gulvet og 2 eller 3 holder denne person nede. Nu gælder det om at komme op for den, der ligger ned. Det kan godt være svært (umuligt), men deltageren har her muligheden for at vise sin Ki ved at prøve alligevel.

 

Tillidsløft
En person ligger på gulvet med lukkede øjne. 6 – 8 personer løfter vedkommende op og går lidt rundt med ham.

 

Tillidshop
Her står der ca. 8 personer overfor hinanden med armene strakt mod hinanden. Nu skal en elev hoppe op i armene på de 8 andre, som griber vedkommende og sætter ham ned.

 

Tillidsskub
En person står i midten af en rundkreds med lukkede øjne. Han er stiv som et bræt og skubbes rundt mellem de andre elever.

 

Løb og find på
Eleverne står i en kreds med 5 – 6 personer. En fra kredsen løber rundt om kredsen og finder på en stilling, som han/hun vil stivne i, når egen plads nås. Alle i kredsen indtager straks den samme stilling og bliver stående i denne stilling, til en ny fra kredsen har løbet rundt og fundet på en ny stilling. På denne måde er alle med til at finde på nye stillinger. Man kan eventuelt lade “opfinderen” bestemme hvordan hele gruppen skal bevæge sig (stadig i cirklen).

 

Hoved efter halen
Grupper på 8 – 10 personer. Gruppen står på række og holder hinanden om livet. Hovedet skal forsøge, at fange halen. Når det lykkes bliver hovedet ny hale og legen fortsætter. Man kan eventuelt have flere grupper, hvor grupperne prøver at fange hinandens haler.

 

Løs bagvogn
Man går sammen i grupper på 3 eller 4, tager hinanden om livet og danner et “tog”. Cirka
3 – 4 er løse og dermed fangere. De “løse” skal forsøge at koble sig på den bagerste i et tog.
Lykkes det, bliver den forreste “skudt af, og er nu fanger.

 

Pas på guldet
Eleverne går sammen i små grupper af 6. Skattemesteren står med spredte ben over guldet (nøgler, ærteposer eller andet). De andre fem forsøger at stjæle skatten uden at blive rørt.
Regelmuligheder: Bliver røverne rørt, er de døde.
Den nye røver, der tager skatten uden at blive rørt, bliver den nye skattemester.
Skattemesteren må I må ikke flytte sig.

 

Hinke – kamp
Man laver en firkant med fire kampveste eller lignende. Cirka 5 – 6 elever i hver firkant. Nu gælder det om, at forsøge at skubbe hinanden ud af cirklen, mens man hinker. Hvis man kommer til at røre jorden med begge ben, er man også ude.
Man kan eventuelt lave flere firkanter. Hvis man går ud af en af cirklerne, fortsætter man blot i den næste.
Man kan også lave en større kamp, hvor vinderne fra hver firkant kæmper med hinanden. Toerne kæmper mod hinanden i den anden cirkel osv.

 

Bælte-løb
Her holder to (eller en) elev en anden elev med sit bælte. Nu gælder det om at løbe fremad, mens den anden holder tilbage. Bagefter skifter man roller. Man kan bruge forskellige former for løb (høje knæløftninger, løb med spark, kravl osv.).

På kofukan.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Cookies kan anvendes til at skelne de forskellige brugere på en hjemmeside fra hinanden samt til at måle trafik på en hjemmeside. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til ovennævnte formål.  Læs mere