How Can We Help?

Alternative opvarmningsaktiviteter

Du er her:

Fodbold
Hvis man har en bold kan man altid spille fodbold som alternativ opvarmning. Man kan eventuelt lægge “belønning” ind til taberne (f.eks. hver gang der bliver scoret skal “taberne” lave 15 mavebøjninger).

 

Ram spanden
Man har to spande, måtter eller kampveste i hver ende. Spillet foregår efter håndbold-regler.
Det gælder om at spille sammen og ramme spanden eller måtten.

 

Rugby
Man stiller op over for hinanden på midten af salen. På start skal det ene hold forsøge at få så mange som muligt ned i den anden ende (f.eks. på 10 sekunder). Bagefter skifter holdene roller.

 

Trækkekampen
I mange Do jang’er står der en pæl i midten. Her er en leg, der udnytter disse pæle. 6 – 7 elever står i en cirkel rundt omkring pælen med hinanden i hænderne. Nu gælder det om ikke at røre pælen. Dvs. at man skal hive de andre ind i pælen. Pas på at legen ikke bliver for voldsom. I stedet for at holde i hinandens hænder kan man holde i bæltet. Og i stedet for pælen kan man bruge et par kampveste, der ligger i midten.

 

Kaste bold
Eleverne deles op i 2 hold. Nu gælder det om at kaste en bold mellem hinanden. Hvis 3 fra et hold rører bolden uden at det andet hold har rørt bolden får de 1 point. Eventuelt kan man sige at i stedet for at få i point skal det andet hold lave 10 armbøjninger eller lignende.

 

Borgerlegen
I denne leg deler man Do jang’en op i 6 felter (eller flere). Alle deltagerne bliver placeret i felt nummer 1 (det bedste felt). Nu gælder det om at skubbe alle de andre ud af feltet, ned i felt nummer 2. Alle mod alle. Når man først er skubbet fra felt 1 til felt 2 må man ikke gå tilbage til felt 1. Den sidste der er tilbage i felt 1 er verdens-mester.
Men legen fortsætter med at skubbe hinanden længere ned, til felt 3, 4, 5, osv. Den sidste der er tilbage i felt 2 er Europamester, den sidste i felt 3 er Danmarksmester osv.

 

X-antal sammen
Legen foregår ved, at man løber rundt mellem hinanden. På et tidspunkt siger instruktøren fx 6.

Så skal eleverne finde sammen 6 og 6. De, der ikke finder nogle at være sammen med
taber.

 

Hold træk kamp
Eleverne deles op i to hold. Nu gælder det om at trække det andet hold over til sig selv. Hvis man træder på modstanderens banehalvdel skal man gå over til deres hold. Når man er trukket over på det andet hold, hjælper man med på dette hold.

 

Slag i enden
Her er alle mod alle. Hvis man får et slag i enden skal man lave en øvelse. Man kan også sige at man skal slå hinanden over fødderne.

 

Hesteskub
En elev hopper op på ryggen af den anden. Nu gælder det om at skubbe de andre par således at rytteren bliver nødt til at røre gulvet. Når rytteren rører gulvet går parret ud. Pas på at øvelsen ikke bliver for voldsom.

 

Pas på halen
Alle eleverne skal tage bæltet af og stoppe det i bukserne bagpå. Her skal det hænge ned med en hale på ca. 30 cm. Nu gælder det om at alle forsøger at stjæle hinandens hale. Hvis man er heldig at få fat i et par haler, skal disse placeres foran i bukserne, så nu skal man både passe på halerne bagpå og foran. Hvis man har mistet en hale skal man lave en eller anden øvelse (spark, slag, mavebøjninger osv.).

 

Dyrenes fest
Man deler holdet op i 2 og 2 med dyrenavne (f.eks. 2 aber, 2 bjørne, osv.). Nu skal eleverne forsøge at finde sammen uden at sige noget – de må kun bruge fagter (og evt. lyde). Når to elever har fundet sammen siger de hvilket dyr de er, så man ved, om de har fundet rigtigt sammen.

 

Det gyldne bælte
Dette går ud på at man tager et bælte og ligger på gulvet i midten af salen. Eleverne deles op i 2 hold, som har mål i hver sin ende af salen. Nu gælder det om, at en fra hvert hold går eller løber (valgfrit) op og forsøger at tage bæltet og løbe tilbage til sit eget mål. Den der ikke når at få fat i bæltet skal prøve om han kan nå at fange den anden inden han når sit eget mål. Hvis han når at fange ham skal vedkommende over i modsatte gruppe. Man bliver ved indtil der ikke er flere i den ene gruppe.

 

Rulle over hinanden
Alle eleverne ligger på en lang række tæt op af hinanden. Den sidste elev ruller henover alle de andre. Når han er komme et par meter hen starter den næste. Pas på ikke at bore albuerne ned i hinanden.

 

Stikbold
En omgang stikbold er altid en succes. Hvis man bliver ramt af bolden går man ud eller skal lave en eller anden øvelse. Hvis man griber bolden skal kasteren lave en øvelse. Øvelserne kan selvfølgelig varieres alt efter hvilken effekt man gerne vil have: armbøjninger, mavebøjninger, hop, spark, Poomse, osv. I stedet for en bold kan man altid bruge en kamphjelm, en benbeskytter osv. Man kan også sige at man skal rammes i ryggen – Eller måske have 2 bolde med i legen. Det kræver i hvert fald mere koncentration.
En ekstra regel til dette, er at man lader eleverne bokse bolden væk, som en slags blokering, så de lærer præcision og hurtighed i slaget. Hvis eleven bokser bolden væk dør eleven ikke, med mindre bolden rører ham/hende lige bagefter.

 

Massage-tog
Alle eleverne ligger på ryggen på to rækker med hovederne mod hinanden tæt sammen. Armene rækkes i vejret og en elev lægger sig op på hænderne. Det er så muligt at få eleven til at vandre op igennem rækken. Når eleven er færdig lægger han sig ned for enden af rækken.

 

Frugtsalat
Til frugtsalat skal man dele holdet op i fire frugter (f.eks. banan, pære, æble, nødder eller lignende). Man sidder i en rundkreds og én sidder inde i midten. Man starter med at give alle eleverne et frugt-navn (f.eks. banan, pære, æble, nødder, – banan, pære, æble, nødder osv.). Når dette er gjort stiller eleverne op i en rundkreds. Der er en elev i midten. Eleven i midten siger f.eks. æble. Derefter skal alle der hedder æble bytte plads – imens den i midten forsøger at tage en af de andres pladser. (Man skal bytte plads).
Eleven i midten kan også vælge at sige frugtsalat. Så skal alle eleverne bytte plads.
Til at afmærke sin plads kan man bruge tøndebånd, en stol, en bænk eller f.eks. et bælte lagt i en cirkel.

Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig hvordan man kan udvikle denne leg. I stedet for at deltagerne har frugtnavne kan man give dem teknik-navne eller helt undlade at give dem navne. Hvis deltagerne ingen navne har skal man sige noget om deltagerne i stedet. F.eks. alle blåbælter, alle dem med mørkt hår, alle der har en hvid dragt på.

 

Fotografen
Alle eleverne er samlet i en gruppe. Instruktøren er “fotograf”, som skal iscenesætte et billede. Han siger f.eks.: “Henne ved døren – et bryllup!”. Alle eleverne skal nu i løbet af ganske kort tid bevæge sig hen til døren og finde ind i en rolle, der passer til et gruppebillede med temaet – bryllup. Straks når billedet er taget, giver fotografen et nyt emne.

Man kan eventuelt dele eleverne i mindre grupper med hver sin fotograf eller lade fotografen” filme” et forløb, dvs. bevægelser der er sat sammen.

 

Møvelegen
Deltagerne deles i to hold. På gulvet i salen afmærkes en firkant som er kamparena. Hvert hold vælger en konge og en dronning, som er 5 gange så meget værd som resten af deltagerne (bønderne). Modstanderne ved ikke, hvem der er kongen og dronningen. Når taktikken er lagt (max 2 minutter), starter selve kamphandlingerne.
Den pæne version: Armene lægges over kors, og man hopper rundt. Det gælder nu om at møve alle modstandernes bønder, konge og dronning ud af cirklen. Instruktøren afgør, når folk er ude – typisk når det ene ben er ude af kamparenaen. (Når man er ude, sætter man sig ned og venter). Legen kører typisk i 1½ til 2 minutter, hvorefter instruktøren råber stop. Når legen er ovre tæller man point op.

Den vilde version: Samme spilleregler som i den pæne version, men møvningen foregår her ved, at deltagerne sidder ned “på alle fire”. Her er man ude, hvis halvdelen af kroppen er ude af cirklen. Men man “dør” også, hvis man i møvningen går op i hug, dvs., arbejder på benene i stedet for på “alle fire”. Det er vigtigt, inden denne version går i gang, at appellere til deltagernes agtpågivenhed, da det kan blive voldsomt. Man må ikke ligge ind over hinanden og på hinandens knæ. I den vilde version skal du som leder være opmærksom og klar til at afbryde, hvis det bliver for vildt. Giv agt ved børn – for voksne er det en herlig kropslig aktivitet.

 

Katten efter musen 1
Eleverne står i 2 rundkredse, således at de står sammen med en anden elev. Man har front indad. Der er en kat som prøver at fange musen. Men musen kan stille sig ind foran et par og dermed er det den bagerste der nu er mus. Musen kan også stille sig ind bagved et par. Dermed er den forreste nu mus. Hvis katten fanger musen byttes roller. Denne form af legen, kan være vildt forvirrende, og er måske ikke god i praksis?

 

Katten efter musen 2

Deltagerne stiller sig i en rundkreds med hinanden i hånden og fronten indad i kredsen. Katten løber efter musen. Katten må kun fange musen, når den er udenfor kredsen. Nu gælder det om, for musen, at komme udenfor kredsen 3 gange uden at blive ramt. Hvis dette lykkedes vælger musen en ny mus. Hvis musen bliver fanget bliver vedkommende den nye kat.

 

Katten efter musen i løb

I stedet for at stå i cirkler løber parrene rundt i lokalet med hinanden i armkrog. Katten og musen har samme rolle som i almindelig “katten efter musen”. Den frie arm hos hver person i parret er klar til armkrog. Den “frie” person kan slippe for rollen som jagtet ved at danne armkrog med den ene person i et par. Herved frigøres den anden i parret, og nu skal han undgå at bliv fanget. Ideen er, at parrene ideelt skal forsøge at hjælpe den jagtede ved at tilbyde sig. – Og de, der er skrappe til at løbe, kan jo så løbe lidt ekstra.

 

Katten efter musen “spiritusprøven”

Legen fungerer egentlig som altid, men der er en meget afgørende forskel: Når den frie person stiller sig ved siden af en person i et par, er den anden person i parret den nye fanger. Dermed er den tidligere fanger nu den frie person. Med andre ord er det hele tiden den person, der løber ud I bort fra et par, der er fanger og derved skifter fangerrollen hurtigt. Aktiviteten kræver stor opmærksomhed.

 

”Olsen siger”
”Olsen siger”, er en gammel leg, kendt af de fleste. Eleverne løber alle rundt mellem hinanden.
Lederen siger “Olsen siger løb”. Alle løber rundt mellem hinanden.
Lederen siger “Olsen siger hop”. Alle hopper.
Lederen siger “Kravl” og begynder selv at kravle. Her skal gruppen fortsætte med at hoppe, da lederen ikke startede med at sige “Olsen siger…”.

 

Hvor kommer bevægelsen fra?
Alle eleverne står i en cirkel. En elev er gået væk fra cirklen. Instruktøren peger på en elev, som skal starte og bestemme bevægelserne. De andre børn prøver at følge lederens bevægelser. Eleven udenfor kommer ind i cirklen og skal finde ud af, hvem der er lederen. Hvor kommer bevægelsen fra? Når lederen er fundet, går hun udenfor og der udpeges en ny leder.

 

Bryd gennem muren
To rækker står overfor hinanden med 4 – 5 meters afstand. En fra den ene række siger et navn fra den anden række. Denne person skal så prøve at bryde gennem “muren” (rækken) overfor. Lykkes dette, tager man den, der nævnte ens navn med hjem til egen række. Lykkes det ikke bliver man optaget i rækken. Det gælder om at kunne opsluge den anden række. Man skiftes til at nævne et navn.

 

Gi’ et signal
Alle står i en dobbelt kreds 2 og 2 bag hinanden. Et par stykker står alene afhængig af antallet. Dem der står alene blinker til en af dem, der står foran en anden person. Denne løber over til den blinkende, med mindre den der står bagved, når at holde fast på den, der vil stikke af. Lykkes det at stikke af, er det den efterladtes tur til at indfange en ny osv.

 

Kaptajnen kommer
Dette er en leg, hvor instruktøren (eller en elev) er kaptajn. Kaptajnen kommer med forskellige kommandoer og resten af holdet skal adlyde. Eksempler:

  • Styrbord – alle løber til højre væg.
  • Bagbord – alle løber til venstre væg.
  • Agter – alle løber til bagerste væg.
  • Stævnen – alle løber til forreste væg.
  • Skibet synker – kravler op i ribberne.
  • Klar ved pumperne – alle går i gang med at lave mavebøjninger (pumpe vand ud).
  • Kaptajnen kommer – alle gør honnør til kaptajnen.

Det er klart at der ikke skal være for mange kommandoer til børn. Man kan eventuelt starte med nogle få og senere fylde flere på.

 

Cirkelbolde
Alle stiller sig op i en stor cirkel. Deltagerne inddeles i ettere og toere således at de står på skift i cirklen. Der gives en boldt til henholdsvis en 1’er og en 2’er, der står overfor hinanden i cirklen.

Det drejer sig nu om at sende de to bolde rundt i samme retning i cirklen. 1’eren kaster til den 1’er, der står nærmest, og denne kaster lynhurtigt videre til den næste 1’er i samme retning.

2’eren kaster til den 2’er, der er nærmest osv.
Det hold, der først får deres bold til at overhale den anden er vinder af første runde. Tabes en bold, skal den samles op af personen, der taber den. Ingen må forsætligt røre modstanderens bold.

Det er selvfølgelig tilladt at heppe på eget hold. Det får deltagerne til at arbejde hurtigere på at sende bolden rundt.

Instruktøren kan eventuelt lægge et signal ind i legen, som bevirker, at boldene skal sendes i modsat retning.

 

Smaugs skat
Dragen Smaug står vagt om sin skat (et håndklæde eller lignende). Deltagerne danner en cirkel omkring den og prøver at stjæle skatten. Smaug brøler og sparker – frygtindgydende – Han må fjerne sig så meget fra skatten, som han tør. Den, han rører, fryser til is til legen er færdig.

 

Slangen
Holdet deles i to hold med 20 – 30 deltagere i hver. Hvert hold står i en lang række bagved hinanden. Kæden dannes ved at stikke venstre hånd mellem benene og få fat i højre hånd på den, der er bagved dig, mens den, der er foran dig får fat i din højre hånd. Og således igennem hele rækken. Ved startsignalet lægger den sidste person i rækken sig ned, så den næste osv. (man må selvfølgelig ikke slippe hænderne). Man fortsætter på den måde indtil alle i rækken ligger ned. Når den person, der sidst lægger sig ned, har rørt gulvet med hovedet, rejser han sig op og begynder forfra (med i modsat retning) idet han trækker de andre op. Det hold, der først kommer op har vundet.

 

Rødt lyn – Stop
En af eleverne stiller sig op med ryggen til de andre deltagere, f.eks. for enden af salen, med ansigtet ind mod muren. De andre elever skal nu snige sig ind på ham og røre ham. Med jævne mellemrum siger, den der står ved muren: “Rødt lyn – stop!!”, og vender sig hurtigt mod de øvrige. Disse skal nu stå bomstille. Hvis den der “er den” registrerer den mindste bevægelse, sender han vedkommende tilbage til udgangspunktet, hvor han så må begynde forfra.

 

Fang cirklen
Deltagerne danner en cirkel og holder hinanden i hånden. En af deltagerne stiller sig ind midt i cirklen og får bind for øjnene.

Hun drejer selv rundt et par gange, og skal derefter prøve at fange en af de andre deltagere i cirklen. Lykkes det, skal hun prøve at gætte hvem det er, hun har fanget. Såfremt hun ikke gætter det, går hun ind i midten af cirklen igen og skal fange en ny person. Gætter hun rigtigt, skal den person, der er fanget, ind i midten.

Cirklen skal samarbejde og hele tiden være i bevægelse, således at “den blinde” ikke får held med at fange nogen.

Det er vigtigt, at cirklen under hele legen ikke lader “den blinde” komme uden for cirklen. Dette vil skabe mistillid.

 

Rytterne
Eleverne er sammen to og to. Den ene sætter sig ned på alle fire og den anden sidder som rytter på ryggen af ham. Nu gælder det om at hive eller skubbe hinanden ned fra ryggen af “hesten”.

 

Banke ud
Eleverne står i en kreds med fronten mod midten. Én elev løber rundt om kredsen, dvs. bag ryggen på de andre. Pludselig klapper han én på ryggen. Nu gælder det om at komme hele vejen rundt omkring kredsen og tilbage på samme plads. Den, som kommer sidst af de to er den.

 

Cirkusopvarmning
Denne form for opvarmning ligner egentlig cirkeltræning meget. I stedet for armbøjninger osv. laver man sjipning, skyggeboksning, brydning, “almindelig” boksning, tovtrækning og andre sjove aktiviteter. Ungerne synes, at det er sjovt!!

På kofukan.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Cookies kan anvendes til at skelne de forskellige brugere på en hjemmeside fra hinanden samt til at måle trafik på en hjemmeside. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til ovennævnte formål.  Læs mere