Gradueringspensum, voksne (over 15 år)

Grad Pensum  


 
8. kyu. Basiskombination 1, 2, 3, 4 & 5  
Gul streg Kata: Shihosanshiki  


 
7. kyu. Basiskombination 1, 2, 3, 4 & 5  
Gult bælte Kihon Ippon Kumite 1, 2, 3, 4 & 5  
  Kata: Shihosanshiki  


 
6. kyu. Kata: Pinan Nidan og Roppo Hijiate  
Orange bælte Hokei Kumite Pinan Nidan  


 
5. kyu. Kata: Pinan Shodan og Sanchin  
Grønt bælte Hokei Kumite Pinan Shodan
Jiyu Kumite
 


 
4. kyu. Kata: Pinan Sandan og Tensho  
Blåt bælte Hokei Kumite Pinan Sandan  
  Jiyu Kumite  


 
3. kyu. Kata: Pinan Yondan og Nahanshin Shodan  
Brunt bælte Hokei Kumite Pinan Yondan  
  Jiyu Kumite
U25 år - Deltaget til min. 1. stævne siden 4. kyu gradueringen. Dokumenteres i medlemsbog.
 


 
2. kyu. Kata: Pinan Godan og Gekisai Ichi & Ni  
Sort streg Hokei Kumite Pinan Godan  
  Jiyu Kumite
U25 år - Deltaget til min. 1. stævne siden 3. kyu gradueringen. Dokumenteres i medlemsbog.
Deltaget på alle træningspas på sidste træningslejr med Shihan Kenji Tomiyama. Dokumenteres i medlemsbog.
 


 
1. kyu. Kata: Jyuroku og Saifa  
To sorte streger Hokei Kumite Shodan og Godan  
  Jiyu Kumite
U25 år - Deltaget til min. 1. stævne siden 2. kyu gradueringen. Dokumenteres i medlemsbog.
Deltaget på alle træningspas på sidste træningslejr med Shihan Kenji Tomiyama. Dokumenteres i medlemsbog.
 


 
Shodan Kata: Bassai-Dai, Seinchin og Matsukaza  
Sort bælte - Dan Graduerings Guide
- Teori opgave
- Jiyu Kumite
- U25 år - Deltaget til min. 2. stævner siden 1. kyu gradueringen. Dokumenteres i sin medlemsbog.
- Deltaget på alle træningspas på sidste træningslejr med Shihan Kenji Tomiyama. Dokumenteres i medlemsbog.