Dojo-kun

Dojo'en er vores træningslokale; men direkte oversat betyder dojo "stedet hvor man træner vejen", afledt af navnet på de budistiske munkes træningslokaler. Man skal altid vise respekt overfor dojo'en!

Dojo-kun er motto'er eller moral-kodeks'er, som skal minde udøvernes om en række vigtige moralske principper. Hver enkelt karate-skole har sin egen dojo-kun. Kofukan's dojo-kun kommer fra Master Chojiro Tani, som var grundlægger af Tani-ha Shito-ryu karate grenen, som er den vi udøver. Sammenlignet med andre, er denne dojo-kun meget enkel og klar:

Generelle:
1. Udvikle god personlighed og en stærk karakter
2. Beskytte korrekte teknikker og katas
3. Fremme venskaber blandt medlemmerne

Instruktør:
1. Respektere værdien af traditionelle katas
2. Forene studierne af kata og kumite
3. Gribe analysen af teknikkerne videnskabeligt an

Tekniske:
1. Ingen unødvendige bevægelser
2. Brug ingen unødvendige kræfter
3. Brug hele kroppen til at udøver teknikkerne
4. Start den næste teknik, umiddelbart før den forrige er afsluttet

REIGI = Etikette
SONKEI = Respekt
NINTAI = Udholdenhed
DORYOKU = Anstrengelse
SÓZÚ = Kreativitet
YÚKI = Mod

Dojo Etikette

Praktisk Dojo-kun er regler/etikette gældende i dojoen

 • Der bukkes altid når du kommer ind i og går ud af dojo'en.
 • Det skal altid være ro i dojo'en. Ønsker du at tale skal dette foregå rolig og dæmpet før og efter træning.
 • Træningen skal foregå i ren og strøget gi. Hvis du af helsemæssige grunde skal bruge sko (sprækker/sår under foden etc.), Skal du først spørge instruktøren om lov.
 • Under træning tiltales alle instruktører med Sempai. Dog ikke Sensei, der tiltales Sensei. Afbryd aldrig en instruktør som er i gang med at forklare til anden person.
 • Bliver du rettet af eller bliver forklaret af en instruktør, svares der højt og tydeligt Oshu (Oss), for at vise at man har forstået budskabet.
 • Ønsker du instruktørens opmærksomhed under træning, skal dette ske ved håndsoprækning.
 • Under træning må du aldrig forlade dojoen uden tilladelse fra instruktøren. Hvis du skal gå før træningen er slut, skal du give instruktøren besked om dette før træningen starter.
 • Under træning er det ikke tilladt at bære ringe, ørepynt, halskæder o.l. i dojo'en. Dette er fordi det nemt kan føre til skader på andre og dig selv under træning.
 • Under træning med makker skal du altid hilse mod makker før øvelsen starter og når den slutter. Dette som et tegn på høflighed og gensidig respekt, og som et tegn på at du er indforstået med at teknikerne skal kontrolleres for at undgå skader.
 • Husk altid at takke den som har lært/forklaret dig noget ved at bukke og hilse (Oss) for personen.
 • Af hensyn til andre og dig selv pligter du, at være grundig med den personlige hygiejne. Er du plaget af kropslugt/fodsved, bør du også vaske dig før træning. Negle på hænder og fødder skal være klippet korte.
 • Kommer du for sent til træning skal du sætte dig i seiza-stilling ved døren, bukke mod shomen og blive siddende i seiza indtil instruktøren giver signal til at deltage i træningen.