Bestyrelsens opgaveliste

Indeholder de opgaver der pt er fordelt mellem bestyrelsens
medlemmer, med en kort beskrivelse af opgaven, samt en aftalt
deadline for opgaven
34 kb

Års-arbejdskalender

40 kb