Træningsform

Karate har traditionelt tre trænings dicipliner:

Kata er figurøvelser, hvor alle former for teknik, der trænes i kihon sættes sammen i serier, i en bestemt rækkefølge. Teknikkerne udføres som tænkte kampsituationer, hvor udøveren kæmper mod flere modstandere.

Kumite er den egentlige kamp. Udøveren skal kunne anvende sin teknik til både forsvar, angreb og undvigelse. Træningen deles op i forskellige niveauer, hvor sidste stadie er fri kamp, hvor udøverne kæmper mod hinanden. Alle angreb markeres på modstanderen, dvs. ingen hård kontakt til træning.

Kihon er basistræning, hvor alle former for teknik (stød, slag, parader og spark) trænes gentagende gange, for at opnå præcision, koncentration, rytme, koordination, muskelstyrke og kondition.

Trænings principper

Tomiyama sensei har i sin bog "Fundamentals of karate-do" beskrevet mange træningsprincipper. Her er en dansk oversættelse af nogen af grundprincipperne.

 • Initiativ
 • Etikette
 • Ingen første bevægelse
 • Tanke - teknik - krop
 • Ånd - første teknik - krop

Hos vores allermindste børn - mikroputter - fokuserer vi på børnenes fysiske og motoriske udvikling, deres evne til at arbejde sammen, deres evne til at modtage undervisning og modtage kollektive beskeder.

Vi arbejder med emner som:

 • Balance
 • Muskel-ledsans øvelser
 • Hurtighed
 • Dojo-kun
 • Vestibulære øvelser
 • Traditionel karate

Undervisningen anvender for en stor dels vedkommende lege, der fokuserer på de egenskaber vi ønsker at indlære. Formålet med mikroput holdet er, udover at arbejde med fokusområderne ovenfor, at gøre børnene klar til at modtage undervisning på miniput holdet.