Årlig generalforsamling Onsdag den 2. februar 2018 kl. 19:30

Alle Klubbens medlemmer inviteres til den årlige generalforsamling.

 

 

 

Du/I tilmelder jer generalforsamling her... 

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3) Forlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4) Godkendelse af budget samt fastsættelse af næste års kontingent

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af bestyrelse

7) Valg af revisor, og evt. suppleant

8) Valg af udvalg

9) Eventuelt