Nye forbundsinstruktører

Kofukan karate har fået to nye Forbundsinstruktører i Dansk Karateforbund. Patrik Christiansen og Lars Thilker har i dag opnået titlen Forbundsinstruktør i Dansk Karateforbund. Uddannelsen afholdes af Dansk Karateforbunde over to weekender, som ligger med ét års mellemrum. Den indeholder emner som træningsplanlægning, pædagogik, fysiologi, ernæring, styrketræning og smidighedstræning. Fremover er det meningen, at alle klubbens ansvarshavende instruktører skal have denne uddannelse, så vi sikrer det faglige niveau i træningen. Vi har pt. to andre instruktører som er i gang med uddannelsen - Batrik Lekic og Anita Thilker. De bliver færdige i sommeren 2018.