Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Kofukan Karate, onsdag d. 26/2 kl. 19:30-21:00

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Forlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Godkendelse af budget samt fastsættelse af næste års kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse
7) Valg af revisor, og evt. suppleant
8) Valg af udvalg
9) Eventuelt